Portfolio

APP PETIT

Thông tin dự án App PETIT

Thời gian thực hiện dự án:  2 tháng. 

Mô tả dự án: Ứng dụng PETIT giúp kết nối phụ huynh, học sinh học tại Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ PETIT với các dịch vụ, chương trình học cũng như mọi thông tin của học viên diễn ra trong toàn bộ khóa học.

Tiện ích: PETIT kết nối với các phụ huynh, học sinh và mang đến cho bạn nhiều tiện ích như sau:

  • TIN TỨC: giúp bạn tiếp cận được với các gói học PETIT đang cung cấp cũng như toàn bộ thông tin khuyến mãi đang diễn ra.
  • LỊCH HỌC: Giúp phụ huynh và học sinh theo dõi được lịch học tại Trung tâm, cũng như sắp xếp công việc để có thời gian đi và về thích hợp.
  • ĐIỂM DANH: Là nơi phụ huynh hoặc học sinh sẽ theo dõi được mức độ chuyên cần của con em mình trong suốt khóa học
  • KẾT QUẢ THI: Là nơi sẽ thông báo về kết quả học tập của bạn, giúp bạn rà soát lại quá trình học cũng như điều chỉnh lại lộ trình học cho hợp lý.

Tính năng nổi bật 

  • Tạo tài khoản và cấp thẻ thành viên nhanh chóng.
  • Kiểm tra trình độ ngoại ngữ và chọn gói học phù hợp
  • Ra lộ trình học theo trình độ của mỗi cá nhân
  • Tình trạng học phí.

Thông tin

Tháng Một 16, 2020
Ứng dụng quản lý học viên

Liên hệ

Bạn muốn làm dự án tương tự?

Gọi 0357 415 495